ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Διεθνές συνέδριο:

Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια

Βόλος, 7-8 Ιουνίου 2008

Η θεματική του συμποσίου Οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου

Περιλήψεις εργασιών

Iωάννης Μάνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Χορός και ενορχήστρωση της τοπικότητας: Πολιτική, πολιτικοί ως φορείς της εξουσίας και πολιτιστικοί σύλλογοι ως διαχειριστές του πολιτισμού.

Με αφετηρία ένα εθνογραφικό παράδειγμα που αναλύει την οργάνωση της υποδοχής, τον Αύγουστο του 1999, στη Φλώρινα του τότε Έλληνα πρωθυπουργού για τις εκδηλώσεις «Πρέσπες», η ανακοίνωση μελετά τον τρόπο με τον οποίοι χορευτικοί πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής εμπλέκονται στην τοπική πολιτική δράση και συνδιαλέγονται με τον ανώτατο κρατικό εκπρόσωπο εκπροσωπώντας συμβολικά μια ολόκληρη περιοχή.
Η συνεργασία των διοικήσεων των συλλόγων με τον τοπικό κυβερνητικό βουλευτή πριν το γεγονός και η από κοινού χορευτική παράσταση των χορευτικών του ομάδων αποτελούν μορφές συμμετοχής σε δομές εξουσίας και εμπεριέχουν κυρίαρχα νοήματα σχετικά με το χορό τα οποία χειραγωγούνται με αμφίσημο τρόπο.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό ως συλλογικά δρώντα υποκείμενα, που εκπροσωπούν ομάδες πληθυσμού, περιλαμβάνουν ρητορικές σχετικές με την ιδεολογία για την επιδίωξη ενός κοινού σκοπού και αναπτύσσουν μορφές δράσης, οι οποίες εκκινούνται μέσα από έναν παγιωμένο τρόπο λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, αποτελούν θεσμούς, οι οποίοι συγκροτούν ταυτότητες ανάμεσα σε μέλη και μη μέλη αναδεικνύοντας κοινές νοηματοδοτήσεις, όρια και σχέσεις ομοιότητας και διαφοράς. Πρόκειται για θεσμικά παγιωμένα δίκτυα ιεραρχικών σχέσεων που εμπεριέχουν σχέσεις αλλά και συμμετέχουν σε δομές εξουσίας και δύναμης.
Η ανακοίνωση επιχειρεί να προσεγγίσει το θεσμό των πολιτιστικών συλλόγων ως ένα μέσο για τη μελέτη της συγκρότησης ταυτοτήτων, τη διαπλοκή της διαδικασίας αυτής με τις σχέσεις εξουσίας και, τελικά, τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό.


<<