ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Διεθνές συνέδριο:

Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια

Βόλος, 7-8 Ιουνίου 2008

Η θεματική του συμποσίου Οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου

Περιλήψεις εργασιών

Χρήστος Παπακώστας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Δια-τοπικοί μουσικοί και διε-θνοτική μουσική. Το παράδειγμα των Ρομά Ηράκλειας Σερρών στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Η εισήγηση έχει ως στόχο τη διερεύνηση της ρευστής σχέση μεταξύ τόπου, πολιτισμού(μουσικής) και ταυτότητας μέσα από το εθνογραφικό παράδειγμα των Ρομά της Ηράκλειας. Σήμερα η Ηράκλεια είναι μια κωμόπολη των 4000 κατοίκων και ο πληθυσμός της έχει μικτή εθνοτική σύσταση: Βλάχοι, ντόπιοι, πρόσφυγες, Σαρακατσάνοι, Ρομά και Τσιγγάνοι(περιπλανώμενοι, ημινομάδες).Αυτό που χαρακτηρίζει τους Ρομά, σ' όλη την ιστορική διαδρομή της Ηράκλειας από τη Οθωμανική περίοδο έως και την αντίστοιχη της συγκρότησης των εθνικών Βαλκανικών κρατών, είναι η επαγγελματική τους σχέση με τη μουσική. Οι μουσικοί ασκούν το επάγγελμά τους σε πολυ-εθνοτικά πλαίσια διαπερνώντας και τέμνοντας γεωγραφικά και εθνοτικά όρια. Η επαγγελματική ικανότητα συναρτάται άμεσα με την ικανότητά τους να υπερβαίνουν τα πολιτισμικά όρια και να ανταποκρίνονται στις οποιασδήποτε μορφής τοπικές μουσικές απαιτήσεις και να διαμορφώνουν νέα μουσικά μορφώματα.


<<