ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Διεθνές συνέδριο:

Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια

Βόλος, 7-8 Ιουνίου 2008

Η θεματική του συμποσίου Οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου

Περιλήψεις εργασιών

Βασίλης Νιτσιάκος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Έλληνες ή Αλβανοί; "Παράδοση", "πολιτισμός" και ταυτότητα στη Χιμάρα της Αλβανίας.

Η εισήγηση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός προβληματισμού σχετικά με την ιστορική συγκρότηση των συλλογικών ταυτοτήτων, εθνοτικών και εθνικών, και την παραγωγή της ετερότητας στα Βαλκάνια με αφορμή το παράδειγμα της Χιμάρας της Αλβανίας. Με βάση μια συγκεκριμένη εθνογραφική έρευνα, προτείνεται η κριτική εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες μια ομάδα ή ένα άτομο καλείται να δηλώσει εθνική ταυτότητα, δεδομένου ότι όχι πολλά χρόνια πριν στο χώρο της Βαλκανικής η ερώτηση περί εθνικής ταυτότητας για πολύ κόσμο δεν είχε νόημα. Η βασική διάκριση γινόταν στο όνομα της θρησκευτικής ένταξης. Σε πολλές εθνοτικές ομάδες η νεοτερική εθνική ταυτότητα επιβλήθηκε μέσω των ιδεολογικών μηχανισμών των εθνικών κρατών, γι’ αυτό και οριακές ή υβριδικές κατηγορίες αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα ένταξης σε μια «καθαρή» εθνική κατηγορία από αυτές που νομιμοποιήθηκαν μετά τους βαλκανικούς πολέμους, κάτι που έγινε τελικά με έναν αυθαίρετο τρόπο με τη γνωστή διαδικασία χάραξης των εθνικών συνόρων.


<<