ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Διεθνές συνέδριο:

Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια

Βόλος, 7-8 Ιουνίου 2008

Η θεματική του συμποσίου Οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου

Περιλήψεις εργασιών

Γιώργος Αγγελόπουλος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Το σύνορο "ευκαιρία" και το σύνορο "κατάρα": Πολλαπλές όψεις της εμπειρίας της Ελληνο-βουλγαρικής μεθορίου.

Οι κοινωνικο-πολιτικές μεταβολές της δεκαετίας του 1990 σήμαιναν ριζικές διαφοροποιήσεις στις σχέσεις ανάμεσα στους πληθυσμούς της Ελληνο-βουλγαρικής μεθορίου. Τα άλλοτε «σκληρό» σύνορο μετατράπηκε σταδιακά σε πύλη έντονης επικοινωνίας ανθρώπων και αγαθών. Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε έρευνα πεδίου που έγινε από ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που εξέτασε τις δια-συνοριακές συνεργασίες στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την Π.Γ.Δ.Μ. Διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού αυτών των περιοχών βιώνουν και τοποθετούνται απέναντι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα της τοποθέτηση τους στη δομή των τοπικών και εθνικών κοινωνιών. Η ίδια η έννοια του συνόρου εμφανίζεται να έχει πολλαπλές σημασίες και να παραπέμπει σε διαφορετικές αναγνώσεις του παρελθόντος, του μέλλοντος και της ταυτότητας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι εμπειρίες του συνόρου που έχει ένα υβριδικό τμήμα του πληθυσμού, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες που εργάζονται στη Βουλγαρία, ζουν στην Ελλάδα και καθημερινά μετακινούνται ανάμεσα στις δύο χώρες. Η ανακοίνωση προτείνει μια κατηγοριοποίηση της εμπειρίας του συνόρου στην Ελληνο-βουλγαρική μεθόριο συνδυάζοντας μια σειρά από κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς παραμέτρους.


<<