Χάρτης της Σκιάθου με τις γνωστές αρχαιολογικές θέσεις.
Η τοποθεσία της παρούσας έρευνας βρίσκεται στα ΒΑ του νησιού.
Από το Αρχαιολογία. Νησιά του Αιγαίου (επιμ. Α. Βλαχόπουλος), Αθήνα 2005.

© 2004-2017: UTH - IAKA