Τοπογραφικό διάγραμμα της θέσης «Κεφάλα». Ο οικισμός και τα τείχη.
Τ1.1-Τ1.6: τμήματα του τείχους, Τ8: Κτίριο Α. Τ12-Τ15: Κτίριο Β. Τ14-Τ16: Κτίριο Γ, Τ5-Τ6, Τ9-10: ορθογώνιο κτίριο στην κορυφή της ακροπόλεως 2013, Βασίλης Τσουρτσούλης)

© 2004-2017: UTH - IAKA