Τοπογραφικό διάγραμμα της θέσης «Κεφάλα».
(2013, Βασίλης Τσουρτσούλης)

© 2004-2017: UTH - IAKA