Τοπογραφικό και κάνναβος ανασκαφής.
Με πράσινο σημειώνονται τα τετράγωνα που έχουν υλοποιηθεί στο έδαφος (2013, Βασίλης Τσουρτσούλης)

© 2004-2017: UTH - IAKA