Άποψη του Κτιρίου Β από ΒΔ.

© 2004-2017: UTH - IAKA