Κτίριο Β. Ο Νότιος τοίχος Τ13, από ΝΑ.
Διακρίνεται η κατώτερη πρόχειρη τοιχοποιία, δίχως εξωτερικό επιμελημένο πρόσωπο (2013)

© 2004-2017: UTH - IAKA