Τετράγωνο ΚΑ18 από Δυσμάς.
Λιθοσωρός Δυτικά του Κτιρίου Γ.

© 2004-2017: UTH - IAKA