Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / University of ThessalyClick to enter the site


Οπισθότυπος αργυρού στατήρα με παράσταση περιστεριού (4ος αι.)
Reverse of a silver stater with representation of a flying dove (4th c.)

Κόμβος στα ελληνικά / Site in english

© 2004- : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
© 2004- : University of Thessaly - Dpt. of History, Archaeology and Social Anthropology