Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

17.30
Προσέλευση και εγγραφή των συνέδρων
18.00
Έναρξη Συμποσίου - Χαιρετισμοί

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

18.20
Μαρία Βασιλάκη, Researching and Teaching on Art and Cult in Byzantium
18.40
Tony Cutler, Protocols of the Palace: the Cult of Gifts in Byzantium and Islam
19.00
Alice-Mary Talbot, Cult and Pilgrimage: the Translation of Relics in the Palaiologan Period
19.20
Gerhard Wolf, The Genoa Mandylion and its Frame. Afterthoughts to an Exhibition
19.40
Χριστίνα Αγγελίδη, Η εκδίκηση των εικόνων
20.00
Συζήτηση
20.30
Λήξη Πρώτης Συνεδρίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
09.00
Alexei Lidov, The Catapetasma of Hagia Sophia and the Icon-Curtain Paradigm in Byzantium
09.20
Bissera Pentcheva, The Icon After Iconoclasm: Ritual and Aesthetics
09.40
Γιάννης Βαραλής, The Communion of the Apostles: questions on artistic, spatial and liturgical matters
10.00
Σταυρούλα Σδρόλια, Επιδράσεις της λατρείας στα εικονογραφικά προγράμματα: η ζωγραφική του άμβωνα της Καλαμπάκας
10.20
Συζήτηση
10.50
Διάλειμμα
ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
11.20
Jannic Durand, Frettes, bouterolles et medaillons: a propos des "authentiques" de reliques a Byzance
11.40
'Αννα Καρτσώνη, Πραγματικές παραστάσεις του Σταυρού και της Σταύρωσης
12.00
Ιόλη Καλαβρέζου, The Etoimasia and the Passion Relics
12.20
Σοφία Μεργιαλή-Σαχά, Ύστατο αγαθό σε δυσοίωνους καιρούς: τα ιερά λείψανα ως αρωγοί της βασιλείας του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου
12.40
Συζήτηση
13.00
Τέλος Συνεδρίας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΗΤΙΣΣΑΣ
17.00
Charles Barber, Looking at cult through a philosopher's eyes: Michael Psellos and the women of Blachernae
17.20
Χαρά Κωνσταντινίδη, Η Παναγία των Βλαχερνών ως εχέγγυο της δικαιοσύνης και ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος
17.40
Henry Maguire, The Cult of the Blachernitissa in Byzantium and Venice
18.00
Συζήτηση
18.30
Διάλειμμα
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ
19.00
Annemarie Weyl Carr, Cult Icons in the Christianities around the Crusades
19.20
Robin Cormack, The British Museum St George, cult saints, and cult images
19.40
Τίτος Παπαμαστοράκης, Ιστορήσεων Ανάγνωσις: οι βιογραφικές εικόνες του 13ου αιώνα στην Ανατολική Μεσόγειο
20.00
Συζήτηση
20.30
Λήξη Απογευματινής Συνεδρίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ
09.00
Liz James, Cult, location and remembrance
09.20
'Αρης Μέντζος, The Cult of the Apostle Paul in Philippi
09.40
Jean-Michel Spieser, Aux debuts du culte de la Theotokos avec l'historien, l'historien de l'art et l'anthropologue
10.00
Γιώτα Οικονομάκη, Local saints, relics and reliquaries on Patmos
10.20
Αναστασία Δρανδάκη, Λατρευτικές πρακτικές και λατρευτικά έργα στη Μονή Σινά
10.40
Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Σχόλια για τις Παναγιές του 'Αθω
11.00
Brigitte Pitarakis, Les icones paleologues sous le regard des redacteurs d'inventaires ecclesiastiques
11.20
Michele Bacci, "Mixed" shrines in the Late Byzantine period
11.40
Συζήτηση
12.00
Ανακεφαλαιώνοντας τα θέματα του Συμποσίου: Μαρία Βασιλάκη, Alice-Mary Talbot & Robin Cormack
12.30
Λήξη του Συμποσίου