Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

  • Tags: ταμπού

Θέλεις μήλο;.jpg
Παραλλαγή του "προπατορικού αμαρτήματος", ενταγμένο στην ιστορία προέλευσης του Covid-19, σύμφωνα με την οποία ο κορονοϊός προέρχεται από κατανάλωση απαγορευμένων ζώων, για τον άνθρωπο, στην Κίνα.
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2