Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

  • Tags: πρόσβαση

High-tech Πανεπιστήμιο για λίγους.jpg
"Ενάντια στο High Tech πανεπιστήμιο των αποκλεισμών,
να ορθώσουμε τις αναλογικές μας αντιστάσεις."
Σειρά αυτοκόλλητων/αφισών η οποία κινοποιήθηκε μέσω Facebook από την Αυτόνομη Πρωτοβουλία Παντείου, με σκοπό την ενημέρωση και συγχρόνως το έμμεσο…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2