IAKA / ΑΕΘΣΕ

APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΘEΣΣAΛIAΣ KAI ΣTEPEAΣ EΛΛAΔAΣ, 2006-2008
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Εισαγωγή
Συμμετοχή
Επικοινωνία
Διοργανωτές
Ταξιδιωτικά
Ομιλητές
Πρόγραμμα
 

Περίληψη ομιλίας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ελένη, ΑΓΓΕΛΗ Ελένη-Αθηνά
23η ΕΒΑ, 1.Αρχαιολόγος, 2.Αρχιτέκτων-Αναστηλώτρια
Αποκατάσταση του μεσαιωνικού πύργου στο Βασιλικό Ευβοίας
(ανακοίνωση τοίχου)

Ο εν λόγω πύργος χρονολογείται στην εποχή της Ενετοκρατίας (1204-1470) και πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα και ογκωδέστερα δείγματα αυτού του τύπου. Το κέλυφός του σώζεται ακέραιο μέχρι σήμερα, έχει καταρρεύσει όμως η οροφή και τα δάπεδα των ορόφων, ενώ λείπουν και τα κουφώματα των ανοιγμάτων. Είναι τριώροφο κτίσμα ορθογωνικής κάτοψης 8,20Χ8,30 μ. και ύψους 18,70 μ. με τη θύρα εισόδου στον πρώτο όροφο, όπου οδηγούσε εξωτερική ξύλινη ανασυρόμενη κλίμακα. Στον ίδιο όροφο, στο μέσον κάθε τοίχου υπάρχουν τοξοθυρίδες, ενώ ακριβώς από πάνω, στον δεύτερο όροφο, ανοίγονται παράθυρα με πώρινα τοξωτά πλαίσια. Στην ανατολική όψη υπήρχε αποχωρητήριο ή καταχύστρα, κατασκευή που δεν σώζεται. Τέλος, η επίστεψη του πύργου διαμορφώνεται με επάλξεις σε σχήμα χελιδονοουράς, οι οποίες αποκαταστάθηκαν επιμελώς το 1985. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν τα ξύλινα δάπεδα των δυο ορόφων και οι ενδιάμεσες ξύλινες κλίμακες, καθώς και το δώμα με τη σκάλα πρόσβασης σε αυτό. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί εξώστης στην είσοδο, στη θέση του παλαιού, στον οποίο θα καταλήγει αυτοφερόμενο μεταλλικό κλιμακοστάσιο, για την πρόσβαση στο εσωτερικό του πύργου. Θα τοποθετηθούν επίσης καινούργιο ξύλινα κουφώματα, ενώ θα συντηρηθεί η τοιχογραφία και το τζάκι του β΄ορόφου. Παράλληλα, προβλέπεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκομιδή των επιχώσεων από το ισόγείο. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τη δημιουργία έκθεσης στον πρώτο και δεύτερο όροφο, με πληροφορίες τόσο για το ίδιο το μνημείο όσο και για το γεωγραφικό, ιστορικό και πολιτικοοικονομικό περιβάλλον του, σε συνδυασμό με την έκθεση χαρακτηριστικών κινητών αντικειμένων που θα προκύψουν από την ανασκαφή του ισογείου. “The restoration project of the Medieval Tower of Vassiliko, Euboea” The tower of Vassiliko, Euboea, can be placed chronologically in the Venetian period (in Euboea 1204-1470). It is one of the earliest samples of its architectural type. It belongs to a “network” of similar towers situated close to main streets. These towers had mostly defensive character and were also used as observation-towers for the fertile farmlands around them. Some of them seem to have also been part of a “communication” system between distant sites. The monument stands in good condition, as far as it concerns its stonebuilt walls and the bifurcated crenellation, but the roof, the floors, the windows and the door are missing. It is an almost orthogonal building (exterior dimensions 8.40x8.20 m) and it measures 18,70 m. full height. The ground-floor has no openings. The only entrance of the tower is at the south facade at first floor level, with one narrow window in the centre of its wall that indicates a defensive role. The second floor was used as a ‘living room’ provided with a fireplace and a mural with madona, one window in each facade and a cantilevered structure that plays the role of machicolation. The restoration project of the Medieval Tower of Vassiliko proposes the reconstruction of the wooden floors, the windows, the roof and the internal staircases. A balcony will also be constructed in front of the only entrance at first floor level with a self-standing metallic staircase or a lift. Finally, at the first and second floors an exhibition about the monument and its geographical, historical and political environment will be developed.


<< Επιστροφή στον κατάλογο των ομιλητών

en/gr © 2008-2009: ΥΠΠΟ, ΠΘ, IAKA